مصاحبه آرمان چاروستایی در تلویزیون ایران آریایی_پیروزی تجمع ۱۰ اسفند و فراخوان ۸مارس_۰۳٫۰۳٫۲۰۱۵

گفتگو زینا تهرانی با آرمان چاروستایی در تلویزیون ایرانی آریایی_۱۲ اسفند ۹۳_۰۳٫۰۳٫۲۰۱۵ گزارشی از تجمع پیروزمندانه ۱۰ اسفند معلمان در سراسر ایران //تجمع بیش از ۳۰ هزار نفر در سراسر ایران در هفته های گذشته//آخرین[…]

Continue reading …

گفتگو با یکی از اعضاء کانون صنفی معلمان/تغییر ساعت تجمع معلمان در تهران_۷ اسفند ۹۳

گفتگو آرمان چاروستایی به یکی از اعضا کانون صنفی معلمان در ایران(پنجشنبه ۷ اسفند ۹۳).// لطفا در مورد تایخچه کانون صنفی معلمان و بر خوردی که حکومت با آن داشته است توضیح بدهید./چرا شما تصمیم[…]

Continue reading …

مصاحبه رادیو سرباز با آرش و آرمان چاروستایی با رادیو سرباز_۱ اسفند۹۳

گفتگو محمد گنابادی با آرش(ترکیه) و آرمان چاروستایی در رادیو سرباز(که از رادیو سوئد پخش می گردد). در رابطه با «موفقیت فراخوان ۲۵ بهمن» ،«فراخوان ۱۰ اسفند معلمان و ۸ مارس(۱۷ اسفند) زنان و پشتیبانی[…]

Continue reading …