استقبال چشم گیر در تغییر «عکس پروفایل فیسبوک»برای اعتصاب و راهپیمایی ۲۵ بهمن

همبستگی در عمل رمز پیرزوی ماست در ۲۴ ساعته گذشته که دوستان پیشنهاد دادند پروفایل فیس بوک خود را تا ۲۵ بهمن به این لوگو تغییر دهید: چنین همبستگی بین ما ایجاد شده که امید[…]

Continue reading …

گفتگو آرمان چاروستایی در برنامه فریاد نسل فردا_۱۲آذر۹۲_Mihan tv

در این برنامه آرش مهدوی با آرمان چاروستایی(سخنگوی انجمن رهایی حوانان ایران) در مورد حمایت از رهبران درون مرز ،مهندس طبرزدی،امیرانتظام،دکتر ملکی و نسرین ستوده گفتگو می کند. برنامه فریاد نسل فردا(از طرف انجمن رهایی[…]

Continue reading …