بایگانی برچسب: «پیش بینی»در مقابل«حیرت اکثریت»/حضور گسترده جوانان در مراسم مرتضی پاشایی

«پیش بینی»در مقابل«حیرت اکثریت»/حضور گسترده جوانان در مراسم مرتضی پاشایی

پیش بینی در مقابل«حیرت اکثریت»/حضور گسترده جوانان در مراسم «مرتضی پاشایی». در زمانی _که اکثریت حیرت زده اند که چگونه این جوانان و مردم در چنین وسعت گسترده ای به خیابان آمدند و برای اولین بار در مراسم عزاداری دست زدند،شعر خواندند ،آن هم در ماه محرم!از سوی دیگر پس از سرکوب و دستگیری تجمعات اعتراضی به اسیدپاشی،باز هم مردم …

ادامه نوشته »