فیلم نشست کُلن-آینده ایران با سکولار دمکراسی وبدون جمهوری اسلامی-بخش ۳

به مناسبت سالگرد سازمان ایرانیان سکولار دموکرات // بخش سوم// منشی جلسه: خانم فرحناز عمادی// در این بخش ابتدا توسط خانم فرحناز عمادی پیامی از نهاد مردمی قرائت شده، سپس آقایان: دکتر تقی زاده، دکتر[…]

Continue reading …

فیلم نشست کُلن-آینده ایران با سکولار دمکراسی وبدون جمهوری اسلامی-بخش ۲

به مناسبت سالگرد سازمان ایرانیان سکولار دموکرات // بخش دوم// منشی جلسه: خانم فرحناز عمادی// سخنرانان این بخش بترتیب زمان، آقایان: جهانگیر لقائی، دکتر محمود مرادخانی (نماینده سازمان کنشگران ایران)، آرمان نجم (نماینده سازمان ایرانیان[…]

Continue reading …

فیلم نشست کُلن-آینده ایران با سکولار دمکراسی وبدون جمهوری اسلامی-بخش ۱

به مناسبت سالگرد سازمان ایرانیان سکولار دموکرات // بخش اول// منشی جلسه: خانم فرحناز عمادی// سخنرانان این بخش بترتیب زمان، آقایان: محسن ذاکری (نماینده شبکه سکولار سبز)، دکتررضا تقی زاده (استاد دانشگاه گلاسکو-بریتانیا و تحلیلگر[…]

Continue reading …