بایگانی برچسب: فشار بر زندانیان سیاسی، وحشت رژیم از اوج گیری اعتراضات مردمی

بیاینه زندانیان(۱۷فرودین۹۴):فشار بر زندانیان سیاسی، وحشت رژیم از اوج گیری اعتراضات مردمی

فشار بر زندانیان سیاسی، وحشت رژیم از اوج گیری اعتراضات مردمی رژیم جمهوری اسلامی به شدت از اوج گیری اعتراضات مردمی به ویژه اعتراضات معلمین، کارگران، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان و برابری طلب های قومی، جنسیتی و تدثیر گذاری زندانیان سیاسی بر این روند به وحشت افتاده است. این وحشت تا جایی است که بنا به گفته دلواپسین که جناح اصلی …

ادامه نوشته »