اعتراض نامه شماری از زندانيان سياسی ايران به دولت بريتانيا :”حاکميتِ ملیِ” ايران مطلقاً تقسيم پذير نيست!

سينه یِ تاريخ، “هدف گيریِ جانِ جمعیِ ملتِ ايران” را کنشی نوظهور و تلاشی نواورانه نمی شناساند. باری، بيگانگیِ اين هدف گيران با تاريخ، ريشه یِ تکرارِ بی پايانِ اين تلاشِ ورشکسته و هماره بی[…]

Continue reading …

دیدار آرمان چاروستایی با احمد شهید در رابطه با زندانیان سیاسی-عقیدتی

در این ملاقات، از وضعیت اکثر زندانیان، اهل سنت گرفته تا حکم آتنا دایمی، از ربودن زندانیانی همچون رسول بداقی گرفته تا محمدعلی طاهری،از شرایط تبعیدگاه رجایی شهر گرفته تا بیماری حسین رونقی و نرگس محمدی و از زندانی کردن معلمان و کارگران نیز شکوه کردم.و اسامی آنان را گفتم

Continue reading …

وحشت خامنه ای(نوروز۹۴) از فراخوان های زندانیان سیاسی و جنبش های داخل کشور

  *رقص پیروزی چه زیباست*به هدف زدیم*پایه های حکومت لرزید* **اشتراک بگذارید که سید علی آقا بیشتر بترسد و بداند ما عقب نمی رویم** وحشت خامنه ای(نوروز۹۴) از فراخوان های زندانیان سیاسی و اعتراضات جنبش[…]

Continue reading …

گفتگو با آرمان چاروستایی- تظاهرات و اعتصاب ۲۵ بهمن ۹۳ جرقه ای برای انفجاری بزرگ

گفتگو آرش(از ترکیه) با آرمان چاروستایی در رادیو مادر ،درباره گزارش های تظاهرات ‫#‏۲۵بهمن‬ ۹۳ در شهرهای مختلف ایران. ۲۵بهمن جرقه ای برای یک انفجار بزرگ…آغازی برای پایان…فراخوان اعتصاب و تظاهرات برای ۲۵ بهمن توسط[…]

Continue reading …

در مقابل نامه اصلاح طلبان و زندانی سیاسی نماها/۵۵ زندانیان سیاسی واقعی به اوباما نامه نوشتند:به مماشات با این رژیم پایان دهید

هفته گذشته ۵۵ تن از به اصطلاح زندانیان سیاسی سابق و حال از درون ایران نامه ای به دولت امریکا نوشتند تا تحریم ها را از دوش جمهوری اسلامی بردارند و با رژیم مهربان تر[…]

Continue reading …