پیش بینی «انتخابات ۹۲ و اتفاقات سال۹۳»

آرمان چاروستایی از مهر ماه سال ۱۳۹۱ ،پروژه روی کار آمدن باند رفسنجانی و اصلاح طلبان را افشا نمود.در زمانی که هیچ کس باور نداشت چنین سناریویی در میان باشد.و سایت های رژیم نیز حملات متعددی برای افشا این پروژه با ایشان نمودند.

اپوزیسیون در تفرقه و ناکارآمدی؛ عالیجناب سرخ پوش در حال بیمه کردن حکومت

اپوزیسیون در تفرقه و ناکارآمدی؛ عالیجناب سرخ پوش در حال بیمه کردن حکومت

______________________________________________________

پیش بینی «انتخابات ۹۲ واتفاقات امروز(سال۹۳)» توسط آرمان چاروستایی/نسل جوان چه راهی باید برود؟/گفتگو مانوک خدابخشیان با آرمان چاروستایی در برنامه شمارش معکوس _۳۰آذر۹۱٫
http://charostaei.com/?p=460

_______________________________________________________________

«انتخابات آزاد» باتلاقی برای اپوزیسیون برانداز!
http://charostaei.com/?p=208

____________________________________________________________________

سناریوی جدید جمهوری اسلامی برای حذف شاهزاده رضا پهلوی و براندازی/اسفند ۹۱

صحبت های مانوک خدابخشیان،شهرام همایون و آرمان چاروستایی در ماه های اخیر و همچنین اسنادی ،که سناریوی جدید جمهوری اسلامی برای حذف شاهزاده رضا پهلوی و اپوزیسیون برانداز و جایگزین کردن اپوزیسیون جا انداز(اصلاح طلب) به جای اپوزیسیون برانداز را خواهید دید.
http://charostaei.com/?p=33

____________________________________________________________________

اپوزیسیون هیچ برای حکومت هیچ،و اینک اپوزیسیون جا انداز جایگزین اپوزیسیون برانداز

http://charostaei.com/?p=38

_____________________________________________________________________

سخنرانی آرمان چاروستایی در نشست کلن_ ۱۸ فرودین ۹۲/پروژه خراب کردن اپوزیسیون برانداز با رمز انتخابات آزاد

سخنرانی آرمان چاروستایی در نشست کلن_ ۱۸ فرودین ۹۲

______________________________________________________________