براندازی، پیام نوروز۹۲-بخش دوم

شرکت کنندگان : ۱۷-تبرزین(ایران) ۱۸-محمود مرادخانی خواهر زاده خامنه ای(فرانسه) ۱۹-کوروش آریایی(ایران) ۲۰-رکسانا گنجی(آمریکا) ۲۱-آرمان چاروستایی(آلمان) ۲۲-حمید کاظمی(نروژ) ۲۳-محمد سامری(نروژ) ۲۴-امیر حسین دوشوکی(سوئیس) ۲۵-امیر حسین معینی(آلمان) ۲۶-شهره ناطقی(المان) ۲۷-دکتر نوشیروان حاتم(کانادا) ۲۸-روحی لطیفی (نروژ) ۲۹-فرحناز عمادی(آلمان) ۳۰-محمد رضا آرین(ایتالیا) ۳۱-اصغر جودی(نروژ) ۳۲ -مریم کوثری(سوئد)  ۳۳-یهودا(ایران)  ۳۴-فرهاد تالشی(انگلیس) ۳۵-امید دانا(سوئد)  ۳۶-رامین گلبانگ(نروژ) ۳۷-فضائل عزیزان(امریکا)

تهیه کننده : آرمان چاروستایی

Home

Comments

comments