مستند محمد نوری زاد«برانداز یا اصلاح طلب جاانداز برای جمهوریت سوم»

مستند محمد نوری زاد«برانداز یا اصلاح طلب جاانداز برای جمهوریت سوم»

مستند«محمد نوری زاد برانداز یا اصلاح طلب در راستای اسلام رحمانی رفسنجانی و جمهوریت سوم ».
در این فیلم به افشای پروژه «اسلام ‫#‏رحمانی‬ ‫#‏رفسنجانی‬ و ‫#‏جمهوریت_سوم‬» نظام پرداخته می شود.و همچنین به مدارکی مشخص خواهد شد ، که مشکوک بودن به محمد ‫#‏نوری_زاد‬ صحیح است یا خیر و پاسخ بسیاری از پرسش ها در مورد آقای نوری زاد ارائه می گردد.
۰۲٫۰۶٫۲۰۱۵ ۱۲خرداد ۹۴
این فیلم در ادامه مستند«جااندازی گام به گام» می باشد :
https://goo.gl/587W3d
تهیه کننده : آرمان چاروستایی

Comments

comments

درباره‌ی arman