بیاینه زندانیان(۱۷فرودین۹۴):فشار بر زندانیان سیاسی، وحشت رژیم از اوج گیری اعتراضات مردمی

فشار بر زندانیان سیاسی، وحشت رژیم از اوج گیری اعتراضات مردمی

رژیم جمهوری اسلامی به شدت از اوج گیری اعتراضات مردمی به ویژه اعتراضات معلمین، کارگران، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان و برابری طلب های قومی، جنسیتی و تدثیر گذاری زندانیان سیاسی بر این روند به وحشت افتاده است. این وحشت تا جایی است که بنا به گفته دلواپسین که جناح اصلی طرفدار خامنه ای و ذوب شدگان در ولایت هستند، در توافق لوزان همه امتیازات را به طرف غربی واگذار کردند. نظارت و حاکمیت غرب و امریکا از طریق شورای امنیت بر همه فعالیت های هسته ای، نظامی، تکنولوژیک و اقتصادی کشور تا چند دهه را پذیرفتند، به یکدیگر تبریک گفته و جشن گرفتند و البته خامنه ای از راه های گوناگون از جمله سکوت و یا پیش فرستادن عناصر نزدیک به خود، بر این شکست مهر تایید زد و آن را پذیرفت زیرا راهی برایش نمانده است. او در سخنرانی خود در مشهد میگوید: دشمنان ما صریحا میگویند که هدفشان از فشارهای اقتصادی یک هدف سیاسی است هدف انها این است که مردم ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار بدهند. صریحا میگویند که میخواهیم فشار اقتصادی بیاوریم تا وضعیت مردم سخت بشود و مردم وادار به اعتراض بشوند در مقابل دولت و در مقابل نظام اسلامی…! میخواهند این امنیتی که امروز در کشور ما هست را … به دست مردم از بین ببرند و مردم را وادار کنند به بر هم زدن امنیت و حرکات اعتراضی در کشور شروع کنند دارند تحریک میکنند، دارند کار میکنند، دارند برنامه ریزی میکنند، این کاری است که با جدیت و با شدت به دنبال ان هستند. این یک شرط مهم است، این یک چالش بزرگ است.

. خامنه ای حق اعتراض به دلیل فقر، بی کاری، ت بعیض و سرکوب را اگاهانه تحریف و از ان به تحریک بیگانگان تعبیر میکند. تا امکان سرکوب آن از سوی عوامل خود را فراهم سازد و اتفاقا دلیل اصلی تن دادن به ذلت در لوزان وحشت از اعتراضات مردم بود.

از آنجا که به خوبی اگاه هستند نقش زندانیان سیاسی در پشتیبانی از اعتراضات دموکراتیک و به حق کارگران و معلم ها در ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت، روز جهانی کارگر و روز ملی معلم موثر است، چند روزی است فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده اند از یک سو امواج مخرب پارازیت را به شدت افزایش داده و از دیگر سو زندانیانی چون خالد حردانی و سعید عابدینی را به انفرادی منتقل کرده اند. میدانیم که خالد حردانی در اعتصاب غذاست و شرایط عابدینی به دلایل گوناگون وخیم است. رژیم در تلاش است با اینگونه سرکوب گری از شدت گرفتن اعتراضات و نیز طرح مطالبات حقوق بشری پیش گیری کند در صورتی که زندانیان سیاسی در برابر این ستم مضاعف قاطعانه ایستادگی میکنند

. زندانیان سیاسی _ ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ ۱-فرید ازموده ۲-امیر امیرقلی ۳-سهیل بابادی ۴-ایرج حاتمی ۵-افشین حیرتیان ۶-شاهرخ زمانی ۷-سعید شیرزاد ۸-مهدی شاندیز ۹-حمزه سواری ۱۰-محمد جراحی ۱۱-علیرضا فراهانی ۱۲-حشمت اله طبرزدی

11124713_1597574933842313_1683977443_n

Comments

comments