بوسه عاشقانه ایرانی-سوئدی در بازی دوستانه فوتبال_۳۱مارچ۲۰۱۵ استهکلم

11094710_418270021680689_1111283172_n
در حاشیه بازی فوتبال دوستانه ایران و سوئد_۳۱مارچ
همه روزنامه های سوئدی نوشتند :
بازیکنان سوئدی تماشاگران ایرانی راتحسین می کنند،آنها فکر می کردند دارند در کشور ایران بازی می کنند.

Comments

comments