برداشتن حجاب بانوان در ایران_چهارشنبه سوری ۹۳ Removing the veil of women in Iran

برداشتن حجاب بانوان در ایران_چهارشنبه سوری ۹۳ Removing the veil of women in Iran

اکسیون پیشنهادی که در فراخوان چهارشنبه سوری سال ۱۳۹۳ آمده بود با موفقیت انجام شد و در بسیاری از شهرهای ایران در محله ها بانوان حجاب خود را در محله ها و خیابان های ایران از سر برداشتند.

Celebrating the ancient New Year festival of Norwuz in Iran… innocent joy with fire and fireworks

Screenshot (79)

Comments

comments

درباره‌ی arman