جنبش های داخل کشور : برنامه بزرگی که برای ماه های آینده ریخته شده است_۱۳٫۰۳٫۲۰۱۵

جنبش های داخل کشور : برنامه بزرگی که برای ماه های آینده ریخته شده است.

گفتگوی کنشگران سیاسی (میترا سالار،نوشین ارشادی،بهکام بختیاری،فرهمند کلایه،آرش(ترکیه)،آرمان چاروستایی)در مورد :
-برگزاری هر چه با شکوهتر چهارشنبه سوری به پشتیبانی از بیانیه های زندانیان در بند!
-گزارشی از اعتراضات هفته گذشته و ۸ مارس در داخل ایران.
بیانیه اخیر ۲۱ زندانی سیاسی در مورد «معرکه اتمی» و چهارشنبه سوری.
-نامه ۴۰۰ تن از کنشگران سیاسی اجتماعی در حمایت از جنبش های داخل و فراخوان زندانیان سیاسی.
لینک دانلود فایل صوتی : http://charostaei.com/wp-content/uploads/2015/03/13.03.2015.mp3
۱۳٫۰۳٫۲۰۱۵ ۲۲اسفند۹۳

Screenshot (58)

Comments

comments