وحشت خامنه ای(نوروز۹۴) از فراخوان های زندانیان سیاسی و جنبش های داخل کشور

 

*رقص پیروزی چه زیباست*به هدف زدیم*پایه های حکومت لرزید*
**اشتراک بگذارید که سید علی آقا بیشتر بترسد و بداند ما عقب نمی رویم**
وحشت خامنه ای(نوروز۹۴) از فراخوان های زندانیان سیاسی و اعتراضات جنبش های داخل کشور در یک ماه گذشته.

خامنه ای_۱فرودین۹۴-مشهد : دشمن هدفش این است که مردم را در مقابل نظام قرار دهند.با فشار اقتصادی مردم وادار به اعتراض بشوند در مقابل دولت و در مقابل نظام اسلامی،این را صریحا” می گویند.
هدف شان از مسئله اقتصادی ، «خواست سیاسی» است.می خواهند مردم را وادار کنند برای برهم زدن امنیت کشور و حرکات اعتراضی در کشور شروع کنند.دارند تحریک می کنند،تا برنامه ریزی می کنند.کاری که به شدت و با برنامه ریزی دارند دنبال می کنند.این یک شرایط مهم است،یک چالش بزرگ است…../
همچنین در این ویدیو گزارش تصویری از اعتراضات جنبش های مختلف در داخل کشور می بینید که خامنه ای به نکاتی از ان اشاره می کند. و فاز دوم و سوم جنبش را با اسلایدها مشاهده خواهید نمود تا بیشتر درک نمایید که چرا شخص اول حکومت اینچنین سراسیمه و توام با ترس،عکس العمل نشان داده است.

 

khamene

Comments

comments