مصاحبه آرمان چاروستایی با تلویزیون ایران اریایی_نامه ۴۰۰تن،حمایت از جنبش های داخل ۱۰٫۰۳٫۲۰۱۵

مصاحبه آرمان چاروستایی با تلویزیون ایران اریایی_نامه ۴۰۰تن،حمایت از جنبش های داخل ۱۰٫۰۳٫۲۰۱۵

گفتگو زینا تهرانی با آرمان چاروستایی (۱۹ اسفند۹۳) در تلویزیون ایران آریایی.
در رابطه با :
* نامه بیش از ۴۰۰ تن از کنشگران سیاسی در حمایت از جنبش های داخل کشور و فراخوان های زندانیان سیاسی
* حمایت چندین مسئول مهم آلمانی و کاندید شهردار بوخوم از این نامه
* گزارشی از برگزاری مراسم ۸ مارس در داخل کشور
* حمله به زندانیان سیاسی بند ۱۲ زندان رجائی شهر کرج
* بیانیه زندانیان سیاسی رجائی شهر برای چهارشنبه سوری .

Screenshot (60)

Comments

comments

درباره‌ی arman