نام گذاری سال ۱۳۹۲

در این لحظه تحویل سال نو ،ما کنشگرایان و مبارزان خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی، سال ۱۳۹۲ شمسی و ۲۵۷۲ ایرانی را  به سال همبستگی و ائتلاف ملی برای براندازی جمهوری اسلامی نام گذاری می کنیم.

نوزور باستانی بر شما خجسته باد.

عید

Comments

comments