گزارش تصویری از تجمع گسترده ۱۰ اسفند معلمان در شهرهای مختلف ایران

گزارش تصویری از تجمع گسترده ۱۰ اسفند معلمان در شهرهای مختلف ایران

گزارش تصویری از تجمع گسترده معلمان (#۱۰اسفند) در شهرهای اهواز،کرمانشاه،سقز،اصفهان،تهران،لرستان، قزوین

قزوین و لرستان سنندج5 سقز55 جوانرود کرمانشاه اصفهان.jpg4 tehran Ahwaz

Comments

comments

درباره‌ی arman