بیانیه زندانیان سیاسی برای تظاهرات ۲۵ بهمن : اعتصابات و اعتراضات فراگیر، راه حل همه مشکلات است

زندانیان داخلطی‌ روزهای گذشته، معلمین در بسیاری از شهرهای ایران دست به اعتصابات و اعتراضات گسترده زدند. این اعتراضات در سطحی از گستردگی و تاثیر گذاری بود که در بخش میانی، دانش آموزان نیز به آنها پیوستند، این در حالی‌ است که از چندی پیش، کارگران با اعتصاب و اعتراض دموکراتیک، خواهان بهبود شرایط زندگی‌ خود شده و اخیرا تشکل‌های کارگری، از اعتصابات گسترده خبر دادند.  چندی است پرستاران، بازنشسته گان و بسیاری از صفوف زحمتکش و مزدبگیر، با تجمعات گوناگون، از وضعیت‌ بسیار رقّت بار خود و ستم مضاف حاکم، زبان به اعتراض گشوده اند. عدم امنیت شغلی،‌ میزان پایین حقوق و دست مزد در مقایسه با رشد تورّم و خط فقر، عدم رعایت کرامت وشایستگی‌های شغلی‌، عدم اجازه برای استفاده قانونی از حق اعتصابات، تجمع، داشتن تشکل و آزادی بیان، از مواردی است که معترضین مورد تاکید قرار داده اند.

واقعیت این است که، نهادهای رسمی‌ حکومتی خط فقر را برای یک خانوار ۴ نفری در تهران دو میلیون و هشتصد هزار تومان ذکر کرده  و هر روز شاخص‌های اقتصادی در جهت خلاف منافع طبقات گوناگون اجتماعی در حال سقوط است و با ادامه این روند هولناک، پیش بینی‌ می‌‌شود، سال ۹۴ سال فلاکت اقتصادی همه حقوق بگیران و نیزبیش از ۱۱ میلیون حاشیه نشین شهری و سایر طبقات فرو دست اقتصادی و اجتماعی باشد. بحران سقوط شاخص‌ها به آنجا کشیده شده که سهامداران بورس، در اعتراض به وضعیت پیش آماده شیشه‌های ساختمان بورس را می‌‌شکنند و این وضعیتی است که حکومت، بر مردم ایران تحمیل کرده است که بدون تردید، روز به روز فاجعه بارتر خواهد شد.

در چنین موقعیتی، کارگران، فرهنگیان، دانشجویان، پرستاران و کوشندگان سیاسی و حقوق بشری، با ایجاد و تقویت تشکل‌های صنفی و سیاسی، همچون انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاها و کنفدراسیونها، مبارزات دموکراتیک را تقویت و رهبری کرده و با گسترش تجمعات اعتراض آمیز دموکراتیک و اعتصابات سراسری، راه حل همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در حضور مردم در میدان مبارزه، پرهیز از انفعال و ایجاد اتحاد و امید در همه طبقات اجتماعی دانسته اند. ورشکستگی اقتصادی حکومت، موجب هر نوع فساد اجتماعی، اختلاس‌های کلان، دزدی، اعتیاد، ناامنی‌ و سرکشی الیگارشی اقتصادی – سیاسی حکم شده است و دود این وضعیت بسیار تأسف بار به چشم آحاد شهروندان به ویژه فقرا، بیکاران، مزد بگیران و حقوق بگیران می‌‌رود. به همین دلیل بر هر ایرانی آگاه و مدافع حقوق بشر است تا در هر کجا و با هر مسئولیت اجتماعی، به پشتیبانی از اعتصابات و اعتراضات دموکراتیک به مثابه راه حل ریشه‌ای همه مشکلات و معضلات تحمیلی و طبیعی برخیزد. ما زندانیان سیاسی، وظیفه خود می‌‌دانیم در این جنبش نافرمانی مدنی و ملی‌، از خواسته‌های معترضین پشتیبانی کنیم.

اسامی زندانیان سیاسی به ترتیب حروف؛

۱- فرید آزموده، ۲- ایرج حاتمی، ۳- خالد حردانی، ۴- لطیف حسنی، ۵- افشین حیرتیان، ۶- شاهرخ زمانی،

۷- حشمت الله طبرزدی، ۸- علیرضا فراهانی، ۹- پیروز منصوری، ۱۰- اسد الله هادی، ۱۱- میثاق یزدان نژاد

 

Comments

comments

درباره ی arman

همچنین ببینید

در پاسخ به آخرین ولیعهد

جمعي از کنشگرانِ آکادميک و نظامي‌هايِ ارتشِ، در پاسخ به آخرين وليعهد: پُرسش‌ناپذيري حقِ الاهيِ هيچ کس ني ست!

پُرسش‌ناپذیری حقِ الاهیِ هیچ کس نی ست! (در پاسخ به آخِرین ولیعهد)   «اندیشه» تلاشي …