همزمان با سالگرد پخش شبنامه در ایران در حمایت از شاهزاده،«تاسیس تلویزیون افق ایران»_۲۵آبان ۸۶

همزمان با سالگرد پخش شبنامه در تهران و شیراز در حمایت از شاهزاده تاسیس تلویزیون افق ایران توسط ایشان_۲۵آبان۸۶٫
در سال ۲۰۰۷ شاهزاده رضا پهلوی در تلویزیون صدای امریکا عنوان نمودند فارق از مسائل حزبی می خواهم به عنوان یک شهروند پرچمدار آزادی ایران شوم.
درست چند هفته بعد آرمان چاروستایی به همراه دیگر دوستان خود اقدام به پخش شبنامه هایی در حمایت از ایشان ،با تیتر «پرچمدار آزادی ،شاهزاده ایرانی حمایت می کنیم» در شهر شیراز و تهران نمودند و گزارش آن در در تلویزیون پارس با ارائه فیلم عنوان نمودند.نکته بسیار جالب جمهوری خواه بودن بعضی از کسانی بود که این شبنامه ها را پخش نموده بودند.
تلویزیون افق ایران توسط شاهزاده رضا پهلوی از دیروز ۲۴ آبان ۹۳ شروع به کار نموده است.
http://charostaei.com https://www.facebook.com/charostaei

Comments

comments