پروژه ای،که «شبکه من و تو» برای روزی که ۵ میلیون در خیابان باشند آن را مستقیم پخش نماید،چیست؟

گفتگو سعید بهبهانی با سازنده مستند من و تو زیر ذره بین ،در تلویزیون میهن(۸مهر۹۳):تلویزیون «من و تو» از کجا پشتیبانی می شود؟پروژه ای که من و تو جزء آن است،تا چه مقطعی پیش رفته است؟فازهای بعدی این پروژه چیست؟فیلم های مستند «سناریوی جدید جمهوری اسلامی برای خراب کردن براندازان» و «جااندازی گام به گام» چه ارتباطی با مستند «من و تو زیر ذره بین» دارد؟چرا مستند«من و تو زیر ذره بین» در این مقطع زمانی پخش می گردد؟
«من و تو زیر ذره بین» : http://youtu.be/1ubuKJx_PO0
«جااندازی گام به گام» : http://youtu.be/MeSIIlk81j4
«سناریوی جدید جمهوری اسلامی برای حذف شاهزاده و براندازی» : http://youtu.be/dqqyZcEJ7R0

Home


http://fb.com/arman.charostaei

 

 

Comments

comments