مستند«من وتو زیر ذره بین» Mostanad Manoto Zire Zarehbin

در آغاز از فیلم های مستند «شبکه من و تو »که در آگاهی رسانی به مردم و به ویژه جوانان بسیار موثر و مفید بوده تشکر و قدردانی می کنیم.اما هدف از ساخت این کلیپ ،باهوشیاری نگریستن به سیر تحولات است.پس از دیدن مستند انقلاب ۵۷ ،بیش از گذشته آشکار گردید که نقش تبلیغات و آگاهی های نادرست،چگونه می تواند راه یک ملت را منحرف ساخته و آینده چندین نسل را به تباهی بکشاند.
این کلیپ با نگاهی بی طرفانه و ارائه مستنداتی می خواهد که خود شما قضاوت نموده و بدور از هیجان و احساسات،به مسائل بنگرید و اجازه ندهید شخص یا رسانه ای بتواند شما را در موقعیت های حساس و سرنوشت ساز از مسیر اصلی منحرف سازد.
بیگانگان و دشمنان ایران می خواهند ما را به سمتی ببرند که با سه حالت زندگیمان را تباه سازند : «حسرت دیروز،اتلاف امروز و ترس از فردا»
در حالی که خوشبختی ما می تواند در بهره گیری از این سه نکته باشد : «تجربه دیروز،استفاده امروز و امید به فردا»
یکشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴__ ۶ مهر ۱۳۹۳

Home


http://fb.com/arman.charostaei

Comments

comments