مصاحبه دریا صفایی و آرمان چاروستایی در مورد پخش تی شرت ها و پرچم شیروخورشید که در بازی جهانی والیبال_۹۳/۰۶/۱۳

گفتگو سیاوش امانیه با بانو دریا صفایی و آرمان چاروستایی در مورد پخش تی شرت و برافراشتن پرچم شیروخورشید در بازی های جهانی والیبال در لهستان، در تلویزیون ایران آریایی.۹۳/۶/۱۳
خانم دکتر صفایی توضیح می دهد که چگونه این تی شرت ها را با هزینه شخصی خود چاپ نموده و از بلژیک به لهستان رفته و با هوشیاری تمام جلوی دوربین تلویزیونی ورزشگاه می نشیند تا پرچم شیروخورشید در صدا و سیما هم نتواند سانسور شود.
ایشان روی بیش از ۱۰۰ عدد تی شرتی که چاپ کرده بودند ،جمله «بگذارید زنان ایرانی به ورزشگاه وارد شوند»را نوشته بودند و بانوان لهستانی در همبستگی با زنان ایرانی آن را به تن کرده بودند.

https://facebook.com/arman.charostaei

Home

Comments

comments