مصاحبه آرمان چاروستایی با سیاوش امانیه_در کنگره سکولار دموکرات ها ایران چه گذشت؟_Tv Iran Aryaee

توضحیات آرمان چاروستایی در مورد سخنرانی حسن شریعتمداری(در کنگره سکولاردموکرات ها) که معتفد بودند «ما باید شرکت در انتخابات مجلس و همه انتخابات رژیم شرکت کنیم» .
سخنان شریعتمداری مهر تاییدی زد بر فیلم افشاگرانه «مستند جااندازی گام به گام» ،که ۵ ماه پیش،پروژه ۲ سال آینده باند رفسنجانی برای بقای رژیم با استراتژی شرکت درانتخابات مجلس بود را ،رونمایی کرد.
.نقطه مثبت دومین کنگره سکولار دموکرات های ایران وجود احزاب مختلف بود اما نقاط ضعف آن عدم داشتن برنامه ریزی و کنشگرایی بود.ما باید بتوانیم مدیریت و مرکزیت ایجاد نماییم در اپوزیسیون و وارد فار عملی و کنشگرایی شویم.و لازمه این حرکت جوانگرایی و میدان دادن به نسل جدید است.

۲۳ مرداد ۱۳۹۳

http//charostaei.com

Comments

comments