کنفرانس ویدیویی جوانان:«خواسته های نسل امروز»/گفتگو آرمان چاروستایی با سیاوش امانیه TV IRAN ARYAEE

گفتگو سیاوش امانیه(برنامه میراث ایران)درتلوزیون ایران آریایی با جوانان نسل امروز :آرمان چاروستایی(آبادانی)، الناز تقی پور(تهرانی)،کوروش اختریان(اصفهانی)آرش (قمی)،وحید بنیادی(سنندجی)،سعید قاسمی(اراکی)،حمیدرضا شعبانی(کرجی)،عباس فاتحی(آذربایجانی)،جواد موسوی(شیرازی).
سوالات برنامه : آیا شما هم می خواهید منتظر امریکا بمانید یا در انتظار این هستید اینکه خدا برایتان کاری کند؟آیا شما از جمهوری اسلامی عبور کرده اید؟آیا شما خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستید؟نسل جوان چه انتظاری ازهموطنانتان دارید؟نسل جوان به چه ابزاری احتیاج دارد؟چه انتظاراتی از گروه های سیاسی دارید؟
۰۷-۲۴-۲۰۱۴ ۱۳۹۳/۰۵/۰۲

 

25-7-2014

Comments

comments