کنفرانس ویدیویی«چرا جوان گرایی»/مصاحبه آرمان چاروستایی با سیاوش امانیه_۱۹تیر۹۳_Tv Irane Aryaee

گفتگو سیاوش امانیه با داریوش نیازی(از نسل پیشین اپوزیسیون) و آرمان چاروستایی(آبادانی)،جواد موسوی(شیرازی)،کوروش اختریان(اصفهانی)،وحید بنیادی(سنندجی)،حمیدرضا شعبانی(کرجی) از جوانان نسل امروز .
موضوع : جوانگرایی در اپوزیسیون و چگونگی عبور ازجمهوری اسلامی.
۱۳۹۳/۴/۱۸ ۲۰۱۴/۷/۱۰

10.7.2014

Comments

comments