«گفتگوی دو نسل»: آرمان چاروستایی با حشمت رئیسی در برنامه سیاوش امانیه_۱۲تیر۹۳_Tv Iran Aryaee

گفتگو و مناظره آرمان چاروستایی(زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی) با حشمت رئیسی ،کوروش اختریان،آرش(از ترکیه)،وحید بنیادی، در برنامه سیاوش امانیه(میراث ایران) در تلوزیون ایران آریایی.
موضوع برنامه : جوان گرایی و چگونگی براندازی جمهوری اسلامی و/«جوان گرایی،مدرنیزم و کنشگرایی» یا «سنت گرایی،تئوری پردازی»

Home

 

Capture

Comments

comments