رنسانس ایرانی و عبور از خمینیزیم/مصاحبه آرمان چاروستایی در تلوزیون ایران آریایی_۵تیر۹۳

خلاصه مصاحبه سیاوش امانیه با آرمان چاروستایی در تلوزیون ایران آریایی/مناظره نسل جوان با نسل گذشته
رنساس ایرانی بر پایه مدرنیزم،سکولاریزم و ناسیونالیزم خواسته نسل آینده ایران و عبور از «مثلث برمودا خمیزیم»/

آرمان چاروستایی در مصاحبه خود به این نکات اشاره نمود :«خاورمیانه قراره بالکانیزه بشه،قراره تجزیه شود و عراق اولین کشور برای تجزیه خواهد بود/ لازمه عبور از جمهوری اسلامی را داشتن اپوزیسیون جوان و جوانگرایی در اپوزیسیون دانست که با مدیریت و ارتباط مستقیم با اکثریت جوانان داخل بتوانند ،رژیم را پایین بکشند و یک رنسانس ایرانی بر پایه «سکولاریزم،مدرنیزم و ناسیونالیسم »را بنا کنند.وی لازمه رسیدن به «رنساس ایرانی » را عبور از« مثلث برمودا خمینیزم »دانست


۱۳۹۳/۴/۵ http://charostaei.com 93-4-5

Comments

comments