«رنسانس ایرانی» ارمغان نسل دیجیتالی

ronesans 22

فضا برای تنفس ،مسوم از جااندازی است !ایران ما امروز بدست مشتی واپسگرای قرون وسطایی و جا اندازانی که بادروغ و ترفند می خواهند افکار قرون وسطایی اربابان خود را برجا نگه دارند ، گرفتار شده است . به باور ما ایران امروز نیازمند تولدی دوباره با دگرسانی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مسیر غیر قابل اجتناب خود بسوی سکولاریسم ، دموکراسی و مدرنیته می باشد . این « رنسانس » بتوسط نسل امروز که به همه حیطه های علمی و بخصوص ارتباطاتی و دیجیتالی تسلط دارد ، انجام خواهد پذیرفت .

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و پس از روی کار آمدن روباه بنفش (حسن روحانی) برخی ذوب در دولت تدبیرو امید (در حقیقت : دولت اعدام و فساد مالی) شدند . بدین باور و گفتمان که او آمده تا رفورم را در کشور نهادینه کند ، تحریم ها را بردارد و حتی ایران را با دنیا آشتی دهد !!! این گفتمان نادرست در رسانه های غیر ایرانی ، اما فارسی زبان ، آمریکا و انگلیس هم به بوق و کرنا کشیده شد و گوش فلک را کر کردند که : « شیخ کلید دار» ناجی شماست !!! اصلاح طلبان جا انداز چنان جو زده شدند که حتی موسوی وکروبی را در زندانهایشان چال و فراموش نمودند و تقلب فاحش انتخاباتی با آن همه قربانی را انکار و تنفسی تازه را به رژیم تقدیم کردند .

اما زهی خیال باطل که نسل جوان ایرانی بیدار و هشیار است . در این فضای مسموم جا اندازی ، هنوز مبارزانی هستند که صدای آزادی خواهی ملت ایران و براندازی را فریاد می زنند و پرچم مبارزه را هنوز بالا نگاه داشته اند .

در همین ۱۶آذر امسال در سالگرد روز دانشجو، بعد از سه ماه برنامه ریزی ، توانستیم در انجمن رهایی جوانان ایران با هماهنگی با دانشجویان و رهبران جنبش سکولار دموکراسی داخل ایران و همکاری با نیروهای سیاسی برون مرز فراخوانی را به تظاهرات اعتراضی ارائه دهیم و جنبش دانشجویی را بعد ازسه سال سرکوب زنده کنیم و شاهد اعتراضات دانشجویان درداخل ایران و تظاهرات هایی همزمان در سراسر جهان باشیم .

سپس دیدیم که از رهبران جنبش سکولار دموکراسی (طبرزدی، امیرانتظام ، ملکی و خانم ستوده) در خواست وحدت رهبری جنبش سکولار دموکراسی شد و آنها هم با فعالیت های خود پاسخ روشن و آمادگی برای چنین درخواستی را باوجود هزینه هایش اعلام نمودند .

به باور ما ایران امروز نیازمند تولدی دوباره با دگرسانی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مسیر غیر قابل اجتناب خود بسوی سکولاریسم ، دموکراسی و مدرنیته می باشد . این « رنسانس » بتوسط نسل امروز که به همه حیطه های علمی و بخصوص ارتباطاتی و دیجیتالی تسلط دارد ، انجام خواهد پذیرفت . برای شناختن آینده سازان ایران لازم است ابتدا سه نسل متولد شده در جمهوری اسلامی که همگی تا به امروز نقش مهمی در مبارزات آزادیخواهی داشته اند را برشماریم .

۱) دهه پنجاهی ها (۱۳۵۰) : که نسل یار دبستانی نامیده شدند و ۱۸ تیر ۷۸ را رقم زدند

۲) دهه شصتی ها (۱۳۶۰) : که جنبش سبز ۸۸ را آفریدند

۳) دهه هفتادی ها (۱۳۷۰) : که در ۹۲ رای اولشان بود و جنبش بنفش را آفریدند

دهه پنجاهی ها و شصتی ها اگرچه کمی سازش کار بودند اما آگاه تر بودند . دهه هفتادی ها در حالی که کمی نا آگاه تر و بی تجربه تر از نسل های قبل در رابطه با مسائل سایسی بودند اما بسیار رادیکال ، تند تر و سرکش تر هستند . در همین جنبش بنفش شعار « زندانی سیاسی آزاد باید گردد » را خواسته اصلی خود کرده بودند (که البته بسیاری هم رای ندادند و با استراتژی تحریم فعال از فرصت استفاده کردند) و از سوی دیگر خط قرمز جمهوری اسلامی یعنی « حجاب را از سر برداشتند » و بزرگ ترین پارتی خیابانی مختلط در جمهوری اسلامی ، بعد ازصعود تیم ملی به جام جهانی در تهران و بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد که این هم یکی دیگر از خطوط قرمز رژیم بود .

بخش کوچکی از نسل سوم و مردم به دلیل سرکوب شدید ، فشار اقتصادی و فقر و در نبود اپوزیسیونی منسجم ، به امید اندک تغییر در فضای سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی در انتخابات شرکت کردند . اما فراموش نکنیم که ۱۵ میلیون نفر از مردم ایران بدون توجه به فریب رژیم و آگاهانه انتصابات رژیم را تحریم نمودند . ما (در انجمن رهایی جوانان ایران) از ماه های قبل بارها اپوزیسیون را هشدار داده بودیم و تمام تلاشمان را برای ایجاد امید و تشکیل اپوزیسیونی منسجم و ایجاد همبستگی در عمل کرده بودیم . اما متاسفانه خودمحوری ها ، کوته فکری ها ، عدم درک درست از مسائل سـیاسی اجازه چنین رخدادی را نـداد . اکثریت رهبران و گروه های سیاسی خارج کشور غرق در شعار « انتخابات آزاد » شده بودند وسرانجام هم همان طور که هشدار داده بودیم ، شعار انتخابات آزاد ،باتلاقی برای اپوزیسیون فریب خورده شد .

اما با همه این اوصاف « روحانی » آخرین برگ جمهوری اسلامی خواهد بود . دیگر گزینه ای نیست که بشود نسل جوان و مردم را بازی و فریب داد . نسل سوم و چهارم (دهه هفتادی ها و هشتادی ها) که تمام اطلاعات روز دنیا را با همه فیلترینگ با یک گوشی تلفن همراه می توانند دریافت کنند را نمی شود فریب داد . ما از نزدیک این نسل ها را می شناسیم که بر خلاف پدر و مادرانشان ، سرکش و شجاع هستند . امروز در خانه های ایرانی بچه سالاری است و به نوعی مرد سالاری « براندازی » شده است و به زودی رژیم را هم « براندازی » خواهند نمود .نسل سـوم و چـهارم پس از انقلاب را میتوان « نسـل دیجیتالی » نامید. آنها آمده اند که از همه ما عبور کنـند و « رنسانس ایرانی » با دگرسانی های اجتماعی ، فرهنگی لازم آن را رقم بزنند .

به باور حقیر انتخابات ۱۳۹۲ آخرین انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی به این شکل بود . این رژیم نمی تواند به این شکل به حیات خود ادامه دهد . اگر فضا را باز کند ، نسل دیجیتالی امروز از فرصت استفاده کرده و درب این قلعه را به طور کامل می گشاید و سناریو فروپاشی شوروی را در ایران شاهد خواهیم بود و اگر فضا را ببنـدد،پس از مدتی با یک خیزش اجتـماعی بزرگ با آرمان « بـراندازی » و « رنسـانس ایرانی » ، رو به رو خواهد شد و به پایانش سلام خواهد کرد . بازی باخت باخت جمهوری اسلامی آغاز شده است .

آرمان چاروستایی (سخنگو انجمن رهایی جوانان ایران،زندانی سیاسی سابق)

http://charostaei.com

Comments

comments