سناریوی جدید جمهوری اسلامی برای حذف شاهزاده رضا پهلوی و براندازی

سناریوی جدید جمهوری اسلامی برای حذف شاهزاده رضا پهلوی و براندازی

صحبت های مانوک خدابخشیان،شهرام همایون و در ماه های اخیر و همچنین اسنادی ،که سناریوی جدید جمهوری اسلامی برای حذف شاهزاده رضا پهلوی و اپوزیسیون برانداز و جایگزین کردن اپوزیسیون جا انداز(اصلاح طلب) به جای اپوزیسیون برانداز را خواهید دید.
زمان :۱۸ دقیقه
۱۳۹۱/۱۲/۲۰
http://charostaei.com

Comments

comments

درباره‌ی arman