مصاحبه علیرضا سپاسی با آرمان چاروستایی در مورد تحریم انتخابات-پرشین رادیو


مصاحبه علیرضا سپاسی با آرمان چاروستایی(سخنگوی انجمن رهایی جوانان)در مورد تحریم فعال انتخابات (تظاهرات بزرگ مقابل اتحادیه اروپا و سراسر جهان ) -پرشین رادیو
۹۲/۲/۳۱ www.charostaei.com

Comments

comments

درباره ی arman

همچنین ببینید

ملی‌باورانِ ایرانی: بر سرِ ایـران، نه معامله می‌کنیم، نه ملاحظه!

ملی‌باورانِ ایرانی: بر سرِ #ایران، نه معامله می‌کنیم، نه ملاحظه! سخنان #ملی، بی‌پروا و تاریخی …