تبریک به ملت ایران ، تسلیت به اصلاح طلبان

ن11کته بسیار جالب این سیرک انتخاباتی اخير ، تحریم فعالانه مردم بود . همانطور که ما در فاز دوم از سه فاز مبارزاتی که در انجمن رهایی ایران مطرح کرده بوديم . تحریم فعالانه و اعتصاب خانگی ۱۲ اسفند ، تهیه عکس و فیلم از حوزه های خلوت رای گیری ، همگی به خوبی در ایران انجام گردید . جوانان مبارز با تهیه عکس و فیلم سیرک انتخاباتی را رسوا نمودند و نشان دادند که اگر اپوزیسیون يک برنامه درست و سیستماتیک ارائه بدهد آنها و مردم ايران آماده انجام کنش و مبارزه هستند .

 تبریک به ملت ایران ، تسلیت به اصلاح طلبان

چندين سال بود که هر گاه به انتخابات (انتصابات) نمایشی حکومت جمهوری اسلامی می رسیدیم ، ما معتقدان با اصلاح ناپذيری جمهوری اسلامی صحبت از تحریم می کردیم ولی همواره مخالفت هایی از طرف گروه های سیاسی مخصوصا آنهايی که به اصلاح رذالت ولايت فقيهی اميد داشتند ، می شد و البته مردم نیز به دلایل متفاوت در انتصابات جمهوری اسلامی شرکت می کردند . هر چند که هر بار تقلب ، یکی از پایه های این انتصابات ، همچون دم خروس بیرون می زد و حاکميت رسوا می شد . اما این بار ، ۱۲ اسفند ماه امسال ، برای اولین بار همه نیروهای سیاسی فعال یک صدا به انتصابات نمایشی حکومت نه گفتند و تو دهنی بزرگی به حکومت زدند . جا دارد که به ملت شریف و قهرمان ایران و همچنین به گروه ها و نیروهای سیاسی برای انجام این حرکت مشترک تبریک گفت.

 

نکته بسیار جالب این سیرک انتخاباتی اخير ، تحریم فعالانه مردم بود . همانطور که ما در فاز دوم از سه فاز مبارزاتی که در انجمن رهایی ایران مطرح کرده بوديم . تحریم فعالانه و اعتصاب خانگی ۱۲ اسفند ، تهیه عکس و فیلم از حوزه های خلوت رای گیری ، همگی به خوبی در ایران انجام گردید . جوانان مبارز با تهیه عکس و فیلم سیرک انتخاباتی را رسوا نمودند و نشان دادند که اگر اپوزیسیون يک برنامه درست و سیستماتیک ارائه بدهد آنها و مردم ايرانآماده انجام کنش و مبارزه هستند .

 

تبریک به ملت ایران .

و امــا در اين گير و دار و هنگامی که عزيزان جان بر کف در زندانهای جمهوری اسلامی از رای دادن سر باز می زدند ، متاسفانه شایعاتی مبنی بر رای دادن آقای خاتمی از سایت های مختلف منتشر گردید و سپس نهايتا در کمال تعجب همگان خبرگزاری بی بی سی این خبر را تایید کرد . من همچون بسياری حیرت زده مانده بودم و باورم نمی شد که یک بار دیگر خاتمی  به نوعی باز هم خیانت کند . البته این بار خیانت به یاران خود نمود ، نه به دانشجویان و ملت ایران ! بار قبل در ۱۸ تیر ۷۸ دانشجویان و جوانان ایران که به او رای داده بودند و در مقابل خامنه ای پشتش ایستاده بودند را رها کرد و چشم بر جنایات و کشتار رژیم بر علیه دانشجویان بست ، اما این بار به یاران نزدیک خود نيز خیانتنمود .

 تسلیت به اصلاح طلبان می گويم .

اگر يادتان باشد چهار ، پنج ماه پیش ، همین آقای خاتمی  چند پیش شرط ( آزادی زندانیان سیاسی ، آزادی موسوی و کروبی ، عدم نظارت استصوابی و ..) را برای شرکت در انتخابات گذاشت . چه شد که در حین ناباوری حتی ياران  اصلاح طلب خود ، دیروز بدون توجه به آنچه قبلا گفته بود در انتخابات شرکت کرد ؟ خاتمی با این کارش به يقين تیر خلاص را به اصل اصلاح طلبی زد . من به شخصه به خاطر این حرکت از او تشکر می کنم ! چرا که با این حرکت ،گفتمان ناتوان اصلاح طلبی به نفع گفتمان کارآمد سرنگونی طلبی تضعیف گرديد و اما امروزچه خواهد شد و چه باید کرد ؟

همان طور که از ماه ها پیش ، در مقاله ای عنوان کرده بودم این انتخابات نمایشی ضربه بزرگی به ساختار قدرت و حاکیمت آخوندی خواهد زد و آخرین شکاف و به احتمال زياد بزرگترين شکاف را در حکومت ایجاد خواهد نمود .سخت محتمل است که در چند روز آینده و يا هفته های آینده درگیری هایی سرنوشت ساز در بین جناح احمدی نژاد و خامنه ای پدیدار گردد و جنگ قدرت در ماه های آینده به بالاترین سطح خود برسد.

شايد از خود بپرسيم ، ما چه باید بکنیم ؟ به باور من بايد به همان بحث همیشگی ایجاد آلترناتیو بازگشت و اذعان داشت که مردم ایران همواره نشان داده اند که اگر برنامه و طرح مشخص و همچنین وفاق اکثریت نیروها بوجود بيايد  از آن و از رهنمودهای مبارزاتی آن حمايت خواهند نمود . چهارشنبه سوریِ در پيش فرصت دیگری برای اتحاد در عمل بین نیروهای مخالف حکومت می باشد . اما آیا فقط  تظاهرات چهارشنبه سوری کافی است ؟ به يقين که نه و همه می دانند که تظاهرات تنها در يک روز و يا يک مکان کافی نيستند .  مبارزه بايد مداوم ، پيوسته و ضربه زننده باشد . برای ايجاد موج و جنبشِ مداوم و پيوسته ، اپوزيسيون بايد ابتدا به پرسشها و نگرانيهای مردم پاسخ بدهد . پرسشها و نگرانی های مشروعی همچون : بعد از جمهوری اسلامی چه خواهد شد ؟ دوران گذار چگونه است ؟ و انتقال قدرت به چه صورتی انجام خواهد گرديد ؟؟؟

 

من سخت بر اين باورم که برای پاسخ دادن به مردم در جهت اعتمادسازی و حرکت ابتدا بايد نيروها مشخص شوند و سپس شورايی مرکزی متشکل از همه نيروهای معتقد و متعهد به گذار از جمهوری اسلامی و دستيابی به مردم سالاری در اپوزيسيون بوجود آيد . و اين شورای مرکزی است که می تواند بصورت مفيد و کارساز و با شهامت و قاطعيتمبارزه برای براندازی و گذار به دمکراسی را در داخل میهن نهادينه ، سازمان دهی و پشتیبانی کند .

به امید تشکيل اين شورا و پیروزی نهايی بر استبداد ولایت فقیهی جمهوری اسلامی

آرمان چاروستایی ـ سخنگوی انجمن رهایی ایران

سيزدهم اسفند ماه ۹۰

 

Comments

comments