اپوزیسیون در تفرقه و ناکارآمدی؛ عالیجناب سرخ پوش در حال بیمه کردن حکومت

سال‌هاست که در آروزی بوجود امدن آلترناتیو،شورای ملی یا هر نام دیگر که بتواند دربرگیرنده اکثریت مخالفان حکومت اسلامی ایران باشد مانده ام.تمام تلاش و کوشش خود را حداقل در ۶ سال گذشته کرده ام … ادامه خواندن اپوزیسیون در تفرقه و ناکارآمدی؛ عالیجناب سرخ پوش در حال بیمه کردن حکومت