سخنرانی آرمان چاروستایی در نشست کلن_ ۱۸ فرودین ۹۲


نکاتی که آرمان چاروستایی اشاره کردند :۱-تبریک برای بودن پرچم شیرخورشید و نبودن اپوزیسیون جا انداز در نشست ۲-پروژه خراب کردن اپوزیسیون برانداز با رمز انتخابات آزاد ۳-تاکید بر برنامه ریزی برای دوران گذار و پس ازرفتن رژیم ۴-دلایل عدم پیروزی جنبش سبز ۵-مدیریت مبارز در خارج کشور چون امیرانتظام و طبرزدی را به زندان می برند ۶-جوان گرایی در اپوزیسیون برانداز ۷-لزوم همکاری نیروهای سیاسی از روز اول نه اینکه یک گروه جلو بیافتد و از دیگران بخواهد به او بپیوندد ۸-تحریم فعال انتخابات برای ایجاد شکاف در حکومت ۹-امید و اعتماد دادن به مردم داخل ایران.
این نشست به مناسبت سالگرد سازمان ایرانیان سکولار دمکرات برگزرا شد.

Home

arman

Comments

comments