فیلم نشست کُلن-آینده ایران باسکولار دمکراسی وبدون جمهوری اسلامی-بخش ۴

به مناسبت سالگرد سازمان ایرانیان سکولار دموکرات // بخش چهارم//
منشی جلسه: خانم فرحناز عمادی//
در این بخش آقایان: دکتر محمود مرادخانی، آرمان چاروستایی، دکتر تقی زاده، محسن ذاکری و آرمان نجم به پرسش های حاضرین پاسخ گفتند.

تصویر بردار : علی رضا عابدینی

ادیت ویدیو : فرهاد تالشی

4

Comments

comments