فیلم نشست کُلن-آینده ایران با سکولار دمکراسی وبدون جمهوری اسلامی-بخش ۳


به مناسبت سالگرد سازمان ایرانیان سکولار دموکرات // بخش سوم//

منشی جلسه: خانم فرحناز عمادی//
در این بخش ابتدا توسط خانم فرحناز عمادی پیامی از نهاد مردمی قرائت شده، سپس آقایان: دکتر تقی زاده، دکتر محمود مرادخانی، آرمان نجم، محسن ذاکری و جهانگیر لقائی به پرسش های حاضرین پاسخ گفتند.

تصویر برداری : علی رضا عابدینی

ادیت ویدیو : فرهاد تالشی

3

Comments

comments