فیلم نشست کُلن-آینده ایران با سکولار دمکراسی وبدون جمهوری اسلامی-بخش ۲

به مناسبت سالگرد سازمان ایرانیان سکولار دموکرات // بخش دوم//

منشی جلسه: خانم فرحناز عمادی//

سخنرانان این بخش بترتیب زمان، آقایان: جهانگیر لقائی، دکتر محمود مرادخانی (نماینده سازمان کنشگران ایران)، آرمان نجم (نماینده سازمان ایرانیان سکولار دموکرات).

 تصویر برداری : علی رضا عابدینی
ادیت ویدیو : فرهاد تالشی
2

Comments

comments