فیلم نشست کُلن-آینده ایران با سکولار دمکراسی وبدون جمهوری اسلامی-بخش ۱

به مناسبت سالگرد سازمان ایرانیان سکولار دموکرات // بخش اول//

منشی جلسه: خانم فرحناز عمادی//

سخنرانان این بخش بترتیب زمان، آقایان: محسن ذاکری (نماینده شبکه سکولار سبز)، دکتررضا تقی زاده (استاد دانشگاه گلاسکو-بریتانیا و تحلیلگر مسائل سیاسی و آرمان چاروستایی. در این بخش همچنین دو پیام از سوی نمایندگان جنبش سیاسی-اجتماعی پادشاهی مشروطه و حزب پان ایرانیست – شاخه برون مرزی، بصورت فایل صوتی پخش گردیده است.

تصویر بردار : علی رضا عابدینی

ادیت ویدیو : فرهاد تالشی

 1

Comments

comments