از اسکارِ فرهادی، هر چند ناسزاوار پشتیبانی کنیم/ گفتگویِ آرمان چاروستایی با تلویزیون پارس

چرا از اسکارِِ سیاسیِِ فرهادی دفاع می کنم!‏
گفتگویِ سیروس شرفشاهی با آرمان چاروستایی
جایزه‌یِ اسکار فیلمِ فروشنده / به جای انقلاب سیاسی یا اصلاحات چه راهی را باید رفت؟
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۱۷

Comments

comments