ایـران، اصل و مهم‌تر از همهِ چیز است!

چندی ست که از این سو آن سو، ندایِ دشمنی با جانِ وجودیِ ایران و تلاش برایِ تقسیمِ حاکمیتِ ملی و سرانجام تکه‌گی سرزمینِ چند هزار ساله‌مان به گوش می‌رسد. خودفروخته‌گان سیاسی (اپوزیسون) از یک سو خود را به بیگانگان و دشمنانِ اصولِ ملیِ ایران فروخته‌اند و از سویِ دیگر، تروریست‌هایِ جدایی‎خواه که سال‌ها ست با واژه‌یِ جعلیِ #ملیت‌هایِایرانی و #فدرالیزم، کمرِ همّت به تقسیمِ #حاکمیت #ملی و تکه‌تکه کردنِ ایران بسته‌اند، برعلیهِ یکپارچه‌گی سرزمینی و با ملتِ ایران، اعلانِ جنگ کرده‌ اَند.

“بیانیه رسمی و گفتگوهایِ مسئولین احزاب تروریستِ جدایی‌خواه برایِ اقداماتِ تروریستی و جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی و در حقیقتِ علیه یکپارچه‌گی سرزمینی ایران و به قتل رساندنِ مردمِ ایران”، “درخواستِ یاری و پشتیبانیِ دبیرِکلِ حزب کوموله از اسرائیل”، ” برگزاری کنگره‌یِ ملیت‌های ایرانِ فدرال”، ” به حجِ رفتن یکی از اعضایِ کنگره سکولار دموکرات‌ها و حزب تروریستیِ کوموله و قدردانی از آلِ سعود”، “شرکت کردنِ هیئتی از حزبِ تروریستِ دموکرات کردستان ایران در مراسمِ روزِ استقلالِ عربستان سعودی”، ” سخنانِ وزیر امور خارجه‌یِ امارات در سازمانِ ملل که از ایران می خواهد، داوطلبانه جزایر سه گانه را به امارات بازگرداند”، ” شرکت هواپیمایی دولتی عمان‌ایر از این ‌که در نقشه پرواز داخل هواپیما از عنوان خلیج فارس استفاده شده، عذرخواهی می‌کند” و دو ماهِ پیش نیز، شاهزاده رضا پهلوی با سایتِ العربیه و رئیسِ مرکزِ مطالعاتِ خلیجِ عربی گفتگو می‌کنند. در کمالِ شگفتی در این گفتگو، به جایِ نامِ خلیجِ پارس، از واژه‌یِ جعلیِ خلیجِ بهره‌ گرفته شده و در متنِ اصلی به زبانِ عربی، استانِ خوزستان، در پرانتز عربستان نوشته می‌شود.این رویدادها نشان می‌دهد که برخی کشورها، رویایِ تکه‌تکه کردن ایرانِ‌مان را در سر می‌پرورانند. در چنین وضعیتی که با سوِ استفاده از خودفروخته‌گیِ گروه‌هایِ جدایی‌خواه و به بازی‌ گرفتنِ آنان، این گونه جلوه می‌دهند که برایِ اپوزیسیون، این تنها «ایران» است که مهم نیست، ما ملی‌باوران سکوت نمی‌کنیم. ما اجازه نمی‌دهیم که به نامِ مبارزه با جمهوری اسلامی، چهارچوبِ ملی و جان وجودیِ ایران، از بین برود!

آرمانِ ما «آزادی و دموکراسی» است. پس در وهله‌یِ نخست، می‌بایست ایران با اصولِ ملی‌اش وجود داشته باشد، تا بتوان دموکراسی را برای این کشور به ارمغان آورد. بدین ترتیب اگر احساس کنیم که جانِ وجودی (چهارچوبِ ملی) ایران در خطر است، نه‌تنها مبارزه با جمهوریِ اسلامی – که سدی برای رسیدنِ به دموکراسی می‌باشد- را به شکلِ موقت کنار می‌گذاریم، بلکه در جبهه‌ای که ایجاد می‌گردد (چه در موضِع گیری سیاسی و چه در عمل) در کنارِ آنان برای دفاع از جانِ وجودیِ (اصولِ ملی) ایران در مقابل دشمنانِ میهن می‌ایستیم.
حکومت‌ها می‌آیند و می‌روند. اما این ایران است که مانده و باید تا اَبد باقی بماند. از این رو، زمانی که ایران‌مان موردِ حمله قرار بگیرد، برای ما فرقی ندارد که چه حکومتی در ایران قدرت را به دست دارد. ما از ایران دفاع می‌کنیم؛ چرا که ایران، اصل و مهم‌تر از همه چیز است.

* جانِ وجودی (چهارچوب و اصولِ ملی) ایران:
۱. بخش‌ناپذیریِ حاکمیتِ ملی‌ِ (national sovereignty) ایران
۲. یگانگیِ ملی‌ِ ایران (ایران؛ یک کشور، یک ملت، یک ملیت)
۳. تمامیتِ ارضی ایران
۴. استقلالِ سیاسیِ ایران.

آرمان چاروستایی ۷ مهر ۱۳۹۵


—-
پیوندها:
مصطفی هجری رهبر حزب دمکرات کردستان از اسرائیل تقاضای پول و حمایت سیاسی کرد- اَمرداد ۹۵
https://goo.gl/7UxfbP


حزب دموکرات کردستان ایران: مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی «ضروری» است-۰۲ مهر ۱۳۹۵- خبرگزاری آسوشیتدپرس
https://goo.gl/WJTLF5

حزب دمکرات کردستان ایران: با جمهوری اسلامی وارد جنگ مسلحانه شده‌ایم-۲۹ شهریور ۹۵- بی‌بی‌سی
https://goo.gl/xhDDdY

دیدار هیات های نمایندگی اتحاد برای دموکراسی در ایران و حزب دموکرات کردستان ایران-۲۶ شهریور ۹۵
https://goo.gl/nBo1DI

سمینار کنگره ملیت‌های ایران فدرال- ۶ شهریور۹۵
https://goo.gl/WWk3ab

هیأتی از حزب دمکرات در مراسم روز استقلال عربستان سعودی شرکت نمود- ۶ مهر ۹۵
https://goo.gl/wNbD2I

پوزش “عمان ایر” به دلیل استفاده از عنوان “خلیج فارس”- مهر ۹۵
http://dw.com/p/2QZcu

متن گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی، با محمد السلمی، رئیس مرکز تحقیقات ایرانی خلیج عربی- مرداد ۹۵
http://ara.tv/ybsen

مهمانی برخی از افرادي جدایی‌خواه در عربستان- مهر ۹۵
https://goo.gl/pbGM9g

امارات: ایران داوطلبانه جزایر سه گانه را برگرداند- مهر ۹۵
https://goo.gl/SVJPBh

Comments

comments