فیلم مستند جمهوری اسلامی باید برود

در آستانه سی و چهارمین سالگرد روی کار آمدن جمهوری اسلامی،مستند”جمهوری اسلامی باید برود” تقدیم شما می شود. این فیلم بیوگرافی و فعالیت های آرمان چاروستایی ،فعال سیاسی و زندانیان سیاسی سال ۸۸ است. در این فیلم می بینید :نصب پرچم شیروخورشید در آبادان با شعار “جمهوری اسلامی باید برود”،پخش شبنامه در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی،ضبط صدای بازجوی وزرات اطلاعات آبادان توسط آرمان چاروستایی در ملاقات های اجباریش،اجرای زنده برنامه سیاسی تلوزیونی سیاسی از داخل ایران،سانسور سیستماتیک طرح براندازی و رفتن جمهوری اسلامی توسط صدای امریکا و بی بی سی و بعضی از اصلاح طلبان در نشست واشنگتن،برافراشتن پرچم شیروخورشید در دیسکوی ایرانی در ترکیه برای اولین بار در جهان،و……

این روایت به شما نشان می دهد ،پیام نسل جدید ایران  “جمهوری اسلامی باید برود” می باشد.

Home

Comments

comments