ویدیو

سخنرانی آرمان چاروستایی در گردهمایی اعتراضی ترکیه_سالگرد شوم ۲۲ بهمن(۱۳۹۰)

آرمان چاروستایی سخنگوی انجمن رهایی ایران ،نطقی در مورد سالگرد شوم ۲۲بهمن و همیستگی اپوزیسیون ایراد کردند بنا بر فرا خوان چند تشکل سیاسی در ترکیه و اروپا همچون جبهه متحد جنبش سبز برای آزادی ایران ، پشتیبانان راه شاهزاده رضا پهلوی ، پیشگامان نهاد مردمی ، انجمن رهایی ایران و کانون همبستگی برای دمکراسی در ایران،برای تجمع در مقابل …

ادامه نوشته »